5/5 - (4 bình chọn)

Bên mua: Công ty cổ phần 22
Sản phẩm mua: Đèn diệt côn trùng Đại Sinh DS-D202